Jazyková škola E.M.M.A. - O nás

E.M.M.A. - vzdelávacia agentúra je modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny tímom kvalifikovaných lektorov.

  • Pre zahraničných študentov máme k dispozícii vynikajúci koncept výuku slovenčiny pre cudzincov. Našou snahou je ponúknuť všeobecné jazykové kurzy určené pre rôzne vedomostné úrovne jazyka, ako aj rôzne špecializované kurzy zamerané na konkrétnu pracovnú oblasť.
  • Jednou z ďalších oblastí, ktorým sa E.M.M.A. venuje je realizácia jazykového vzdelávania formou  detských jazykových kurzov a to  Kurzov  angličtiny a  Kurzov nemčiny v materských školách, jasliach, detských kluboch a materských centrách za využitia unikátnej a vedecky verifikovanej metódy .
  • Zabezpečujeme aj doučovanie angličtiny, nemčiny v domácom prostredí.
  • Do nášho portfólia patrí aj zabezpečovanie prekladov a tlmočenia.