^ Späť hore
Fantastický nezabudnuteľný E.M.M.A. Denný letný jazykový tábor s angličtinou pre deti vo veku od 4 - 12 rokov.
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!

 

 

Kurzy hravej angličtiny, nemčiny pre materské školy

Kurzy hravej angličtiny, Kurzy hravej nemčiny

v  jasliach, materských školách

 

Výučba angličtiny, či iného cudzieho jazyka sa  našou  agentúrou  E.M.M.A.  realizuje za pomoci vysoko efektívnej metódy  vychádzajúcej  z najnovších vedeckých výskumov a poznatkov o osvojovaní si materinského jazyka deťmi. Nakoľko ide o učenie sa cudzieho jazyka formou dramatizácie mini-príbehov (mini-muzikálov),  formou hier a spievania pesničiek priamo v materskej škole t.j. v prirodzenom prostredí, na ktoré sú deti zvyknuté, je proces osvojovania si cudzieho jazyka rýchly a viditeľný.

Hlavným cieľom tohto „zoznamovania sa“ či už s angličtinou alebo s nemčinou je získanie základov cudzieho jazyka pre ďalšie jazykové vzdelávanie a ešte dôležitejším sa v tomto smere javí možnosť vytvorenia pozitívneho vzťahu detí k poznávaniu a učeniu.

E.M.M.A. Kurzy angličtiny príp. nemčiny   sú určené pre deti vo veku už od 1,5 roka!

Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej/divadelnej činnosti. Učiteľ rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po ňom opakujú jednotlivé frázy a jeho pohyb.Veľký dôraz je kladený na emocionálnom prežívaní príbehov, na gestikulácii a gestách.

Je vedecky dokázané, že deti sa učia rozprávať cudzím jazykom rovnakým spôsobom ako sa učia svoj materinský jazyk. !!!

Kurzy spravidla prebiehajú v internzite 2 x 30 týždenne.

 

V prípade záujmu o ukážkovú hodinu priamo vo Vašom zariadení  (jasle, materská škola, detské centrum) nás, prosím,neváhajte  nás kontaktovať:

 

{ckform objednavka}

Napíšte nám

qlForm generator by ql.de
Copyright © 2021 www.emma-vzdelavanie.sk. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.