^ Späť hore
Fantastický nezabudnuteľný E.M.M.A. Denný letný jazykový tábor s angličtinou pre deti vo veku od 4 - 12 rokov.
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!

 

 

Kurz pre deti Jolly Phonics

Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať

v angličtine  už za necelý 1 rok !!!!


KURZ JOLLY PHONICS pre deti od 5 - 7 rokov

 

Aj Vaše dieťa sa môže naučiť čítať a písať po anglicky za 1 rok. Ak chcete Vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do školy, resp. a učenie sa cudzieho jazyka nielen v predškolskom období,ale aj počas prvého roku v škole, prihláste ho na náš E.M.M.A. Kurz angličtiny metódou Jolly Phonics.


Jolly Phonics je zábavná, rýchla a veľmi účinná  fonetická metóda vyučovania čítania a písania anglického textu už pre deti od 5 rokov – 7 rokov.

Po naučení 42 zvukov, ktoré zodpovedajú samostatne stojacim 26 písmenkám, alebo ich kombinácii, sú deti schopné čítať jednoduchý text a to už za necelý1 rok  !!!!
42 zvukov anglickej abecedy.

Prečo sa deti metódou Jolly Phonics naučia úplne jednoduchým spôsobom  čítať a písať po anglicky a to už v predškolskom veku?


Spôsob, akým sa deti učia čítať po anglicky v škole je založený na memorovaní. Deti preto nie sú schopné prečítať text zo slov, ktoré sa predtým neučili, a teda si tieto slova dokážu len veľmi obtiažne  zapamätať.
Naopak deti, ktoré sa naučili čítať foneticky, dokážu prečítať aj neznáme slová. V rámci textu rozumejú ich významu, prípadne vedia nové slová zahrnúť do svojej aktívnej slovnej zásoby. Dôvera, že čítajú správne, dáva týmto deťom ďalšiu motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka a zlepšuje ich šance sa daný jazyk naučiť skutočne dobre.

Ďalším benefitom metódy Jolly Phonics je aj  nácvik správnej výslovnosti.


Čo sa deti naučia za necelý 1 rok učenia sa angličtiny metódou Jolly Phonics?


Všetky deti dokážu:
•    čítať a písať 42 zvukov anglickej abecedy
•    správne držať pero a písať znaky
•    plynule spájať pravidelné slová
•    napísať jednoduché, pravidelné slová


Ako to na hodine funguje?


Jolly Phonics je multizmyslová fonetická metóda, snaží  sa zapojiť všetky zmysly u detí, aby sa naučili správne zvuky písmien v angličtine. Preto využíva príbeh prostredníctvom knižiek, znakovú reč na vyjadrenie konkrétneho zvuku a „pracovný zošiť" pre každý jeden zvuk. Priradením si konkrétneho znaku k zvuku, napr. dieťa si pohladká bruško a povie „mmmmmm" pri zvuku /m/, si zapamätá zvuk oveľa ľahšie. Keď dieťa napreduje, znaková reč už nie je nevyhnutná. Dieťa vníma učenie sa cudzieho jazyka ako hru, spájanie kódov, a tak nie je vyvíjaný tlak na memorovanie.
Písmená nie sú predstavené dieťaťu podľa abecednej postupnosti. Deti sa učia jednotlivé zvuky anglickej abecedy, celkovo ich je 42 zvukov. Prvá skupina (s, a , t, i, p, n) bola  cielene vybraná , lebo  sa z nich dokážu  vytvoriť veľmi jednoduché 3-písmenkové slová. Už po 3 hodinách dieťa číta prvé slová a zažíva úspech z prvého čítania v cudzom jazyku.
Dieťa získava pozitívny vzťah k čítaniu kníh a k písaniu a zároveň si nenútene osvojuje novú slovnú zásobu v angličtine.

 

CENA KURZU:

Kurz je po zvládnutí základnej štruktúry realizovaný len v  anglickom jazyku.

Kurz sa koná : 1 x týždenne  v rozsahu 60 min.

Počet detí v skupine:   max.  8 detí

Veková kategória detí:   5 – 7 rokov  (bez účasti rodičov na hodine)

Trvanie kurzu: 20 týždňov

Miesto konania kurzu:   BA-Petržalka

Uvádzacia cena pre Kurz Jolly Phonics  so začiatkom

v mesiaci  FEBRUÁR 2013:

Uvádzacia cena za 1 stretnutie:    3 eur/60 min.

Kurz sa koná  vo štvrtok v čase od 17,00 - 18,00 hod.

 

 

Cena za 1 stretnutie:   6 eur/60 min.

Cena za 1 kurz:  120 eur/ 1 dieťa

(v cene kurzu je zahrnutý aj pracovný zošit pre dieťa)

 


{ckform objednavka}

Napíšte nám

qlForm generator by ql.de
Copyright © 2021 www.emma-vzdelavanie.sk. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.