^ Späť hore
Fantastický nezabudnuteľný E.M.M.A. Denný letný jazykový tábor s angličtinou pre deti vo veku od 4 - 12 rokov.
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!
Deti si ľahko zamilujú príbehy a zvieratká z čarovného parku, do ktorého sa na hodine angličtiny „premiestňujú“ spoločne s magickou lektorkou.
Jolly Phonics - Multizmyslový aktívny učebný program s cieľom naučiť deti čítať a písať v angličtine už za necelý 1 rok !!!!

 

 

Firemné vzdelávanie - kurzy šité na mieru

Aké jazyky vyučujeme?

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Španielsky jazyk
  • Slovenčina pre cudzincov

Aké kurzy ponúkame?

  • Skupinové jazykové kurzy (všetky jazykové úrovne)
  • Individuálne jazykové kurzy (všetky jazykové úrovne)
  • Intenzívne kurzy (všetky jazykové úrovne)
  • Konverzačné kurzy (všetky jazykové úrovne)

Aké je tematické zameranie kurzov?

1. GENERAL

Cieľom kurzov GENERAL je aktívnou formou rozvíjať jazykové zručnosti študenta v rôznych komunikačných situáciách. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie produktívnych schopností, t.j. na ústny a písomný styk v každodenných životných situáciách.

2. BUSINESS

Kurz BUSINESS je určený všetkým záujemcom, ktorí dosiahli mierne pokročilú až pokročilú úroveň znalosti všeobecného jazyka a majú záujem o rozvíjanie jazykových zručností v oblasti ekonomiky a obchodu. Kurz rozširuje odbornú slovnú zásobu, upevňuje a zdokonaľuje funkčný jazyk prostredníctvom rôznorodých tém (štruktúra spoločnosti, nábor pracovníkov, maloobchod, medzinárodný obchod, médiá a obchod, bankovníctvo, podnikový manažment).

Kde prebieha výučba?

Výučba prebieha priamo v priestoroch klienta.

Napíšte nám

qlForm generator by ql.de
Copyright © 2021 www.emma-vzdelavanie.sk. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.